UltraCel Ameliyatsız Yüz Germe

ULTRAcel, cilt uygulamaları için kullanılan en önemli üç teknolojiyi birbirine entegre eden İLK ve TEK sistemdir. Bu teknolojilerin kombinasyonu, hastalara cildin her katmanına yönelik geniş bir tedavi aralığını, ultrason terapi (Hifu, ameliyatsız yüz germe), İnvaziv RF(Altın iğne tedavisi) ve Non-İnvaziv RF (Grid Fraksiyonel RF) ile sunarken, hızlı ve etkili sonuçlar alınmasını sağlar.

ULTRASON NEDİR?

Ultrason 18 KHz’ den daha yüksek olan dalga boyudur. Ultrason dalgaları su içerisinden nüfuz eder ve tıp alanında Ultrason Görüntüleme ve Ultrason Terapi Sistemleri’ nde yaygın olarak kullanılmaktadır.

HIFU NEDİR?

Hifu, Yüksek Yoğunlukta Fokuslu Ultrason Teknolojisidir.( High Intensity Focused Ultrasound )

Fokal nokta (Fokus) ile termal etkisi olan non-invasiv bir tedavi tipidir. Cilt katmanları içerisine transduserler vasıtası ile elde edilen ultrason verilir. Tıp alanında Karaciğer kanseri, Uterin kanseri ve Göğüs kanseri bu teknoloji ile başarıyla tedavi edilebilmektedir.

FUS

Fokuslu Ultrason-ULTRACEL FOKUSLU ULTRASON (Hifu)(Ameliyatsız yüz germe)ULTRAcel FUS(Hifu)(Fokuslu ultrason) teknolojisi ile iki farklı tip kartuş kullanarak yağ ve SMAS(yüzeyel Kas APonevrotik Sistem)’ in katmanlarında yüksek yoğunluklu ultrason enerjisi yayar: 3.0 mm ve 4.5 mm, her ikisi de 7 MHz.

ULTRAcel FUS(Fokuslu Ultrason Mekanizması)

1. IŞINLAMA

FUS(fokuslu Ultrason, Hifu) enerji 3.0 mm ve 4.5 mm derinlikte birkaç adımda yayılır.

2. KOAGÜLASYON

SMAS(Yüzeyel Kas Aponevrotik Sistem) 4.5 mm’ ye kadar yüksek yoğunluklu fokuslu ultrason tarafından koagüle edilir.

3. REJENERASYON

Yeni oluşan kollajen ve elastinler sayesinde, germe etkisi ve cilt rejenerasyonu sağlanır.

FRAKSİYONEL RADYOFREKANS MİKROİĞNELEME SİSTEMİ

Bu sistem mikro iğnelerle cildi penetre ederek cilde hasar vermeden dermis’ i onarmayı hedef alan tek sistemdir.
1. SRR Superfisyal(Superficial RF Rejuvenation – Yüzeyel RF Gençleştirme)

Epidermis’ in gençleştirilmesi ve Rejenerasyonu için olan yöntemdir.

2. FRM Monopolar

ERS(Energy Reward System) ile empedans ölçüm sistemi bipolar moduna göre daha geniş bir alan hedef alınır.

3. FRM Bipolar

Bipolar moduyla hedef alana Radyo frekans enerji yoğunlaştırılır.

GFR-GRİD FRAKSİYONEL RADYO FREKANS SİSTEMİ

GFR modu epidermis’ te termal bir grid oluşturur ve RF(Radyofrekans) emisyonu sırasında yüzeyel dermis’ te homojen bir ısı oluşturur.

Sistem gelişmiş uçlar kullanarak radyo frekans sağlayan bir GFR(Grid Fraksiyonel Radyofrekans) 6 MHz’ lik jeneratör içerir. GFR(Grid Fraksiyonel Radyofrekans) uç sadece temas ettiği yüzeye enerjisini odaklar. GFR(Grid Fraksiyonel Radyofrekans) ucuyla oluşan ısı epidermis’ te termal bir grid oluşturarak yüzeyel dermis’ te homojen bir ısı oluşturur.

Adınız

E-postanız

Telefon

Konu

Sorunuz

Style switcher RESET
Color scheme